Situatii de urgenta SU / PSI

Situatii de urgenta SU / PSI

Serviciul pentru situatii de urgenta SU / PSI, cuprinde:

- organizarea şi coordonarea activităţii clientului privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea nr. 307/2006, a Normelor Generale de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (OMAI 163/2007), precum şi alte acte normative în vigoare;

- acordarea de asistenţă privind stabilirea modului de intervenţie, alarmare şi evacuare în caz de incendiu / situaţie de urgenţă;

- stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă ale clientului;

- acordoarea de consultanţă în vederea asigurării dotării punctelor de lucru ale clientului cu materiale şi mijloace tehnice specifice stingerii incendiilor;

- elaborarea instrucţiunilor proprii de PSI şi situaţii de urgenţă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate de client;

- întocmirea fişelor instructaj în domeniul de situaţii de urgenţă / PSI, efectuarea instructajului introductiv general al lucrătorilor clientului pe linie de SU / PSI şi consemnarea acestui lucru în fişele individuale de instructaj;

- coordonarea activităţii conducătorilor locurilor de muncă privind executarea de către aceştia a instructajului la locul de muncă şi periodic, pe linie de SU / PSI;

- verificarea modului de respectare şi aplicare a prevederilor legislative specifice în vigoare de către lucrătorii clientului;

- informarea clientului asupra deficienţelor, neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate, privind nerespectarea şi neaplicarea prevederilor PSI, propunând măsuri de remediere a acestora;

- informarea clientului asupra deficienţelor, neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate, privind nerespectarea şi neaplicarea prevederilor de SU / PSI, propunând măsuri de remediere a acestora;

- verificarea cunoştinţelor în domeniul situaţiilor de urgenţă ale lucrătorilor clientului;

- urmărirea realizării măsurilor stabilite de inspectorii ISUJ, cu prilejul vizitelor de control.

Ai nevoie de servicii pentru situatii de urgenta SU sau PSI?

Situatii de urgenta SU / PSI

Suna acum!
Alege servicul pentru situatii de urgenta SU / PSI pentru ca:

Situatii de urgenta SU / PSI Pitesti

  • Experienta in domeniu din 2007
  • Oferim servicii profesionale in orice domeniu de activitate
  • Oferim preturi accesibile
  • Ne adaptam nevoilor tale
  • Venim la fata locului in aceeasi zi
  • Vei scapa de grij pentru protectia muncii, SSM, SU si PSI