Securitate si sanatate in munca SSM

Securitate si sanatate in munca SSM

Serviciul de securitate si sanatate in munca SSM, cuprinde:
- acordarea de asistenţă pentru servicii care vizează conformarea clientului cu cerinţele legale în domeniul SSM, îmbunătăţirea activităţii de SSM, prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii muncii (L319/2006), cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor L 319/2006 (HG1425/2006), precum şi alte acte normative în vigoare;

- elaborarea instrucţiunilor proprii de SSM, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate de client;

- identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru de la nivelul clientului;

- elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie al clientului;

- întocmirea fişelor de instruire în domeniul securitatea muncii, efectuarea instruirii introductiv generală a lucrătorilor clientului pe linie de SSM şi consemnarea acestui lucru în fişele individuale de instruire;

- coordonarea activităţii conducătorilor locurilor de muncă privind executarea de către aceştia a instructajului la locul de muncă şi periodic, pe linie de SSM;

- elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, verificarea modului de instruire şi de completare a fişelor individuale de SSM;

- propunerea atribuţiilor si răspunderilor în domeniul SSM, ce revin lucrătorilor clientului, corespunzător funcţiilor exercitate, care să se consemneze în fişa postului;

- verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrătorii clientului a cunoştinţelor de SSM;

- ţinerea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific de la punctele de lucru ale clientului;

Ai nevoie de servicii de securitate si sanatate in munca SSM?

Securitate si sanatate in munca SSM

Suna acum!
Alege servicul de securitate si sanatate in munca SSM pentru ca:

Securitate si sanatate in munca SSM Pitesti

  • Experienta in domeniu din 2007
  • Oferim servicii profesionale in orice domeniu de activitate
  • Oferim preturi accesibile
  • Ne adaptam nevoilor tale
  • Venim la fata locului in aceeasi zi
  • Vei scapa de grij pentru protectia muncii, SSM, SU si PSI