Cercetare accidente de munca

Cercetare accidente de munca

Serviciul de Cercetare accidente de munca, cuprinde:

- întocmirea procesului verbal de cercetare a evenimentului, conţinând, printre altele, descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul, urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate, cauzele producerii evenimentului, constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului, măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora, etc.;

- întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului care cuprinde acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi schiţe şi fotografii referitoare la eveniment, declaraţiile accidentaţilor, declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului, copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului, etc.;

- stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentelor de muncă, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Ai nevoie de intocmirea dosarului de accidentare?

Cercetare accidente de munca

Suna acum!
Alege servicul de cercetare accidente de munca pentru ca:

Cercetare accidente de munca Pitesti

  • Experienta in domeniu din 2007
  • Oferim servicii profesionale in orice domeniu de activitate
  • Oferim preturi accesibile
  • Ne adaptam nevoilor tale
  • Venim la fata locului in aceeasi zi
  • Vei scapa de grij pentru protectia muncii, SSM, SU si PSI